Využite na výpočet tienenia náš konfigurátor

Rozmery tienenia

Aby ste si mohli vypočítať cenu tienenia, potrebujete poznať  výšku a šírku tohto priestoru. Pri meraní je dôležité dodržiavať nasledujúce kroky:

  1. Merajte výšku: Pomocou metra alebo laserového meradla zmerajte vzdialenosť od podlahy po hornú hranu priestoru, kde chcete nainštalovať tienenie. Opakujte meranie na viacerých miestach a zaznamenajte si najnižší bod.
  2. Merajte šírku: Zmerajte vzdialenosť medzi dvoma bočnými stenami alebo medzi inými pevnými bodmi, medzi ktorými chcete umiestniť tienenie. Opäť vykonajte meranie na viacerých miestach a zaznamenajte si najužší bod.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt