Pre začiatok použite náš konfigurátor na výpočet ceny, pokiaľ vás cena zaujme vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.

Vypočítana cena sa môže mierne líšiť v závislosti od konštrukcie a možností konkrétnej stavby. Cena je bez DPH, neobsahuje montáž a dopravu.

Poprosíme vás vyplňte údaje v konfigurátore

  • zadajte rozmery výšku a šírku priestoru v mm
  • počet kusov
  • ako dpolnok môžete vybrať posuvný systém na pohyb panelov do strany

Zaujala vás cena ? 

Vyplňte formula o zaslanie bezplatnej žiadosti o cenovú ponuku. Cenovú ponuku vám zašleme hneď ako to buide možné.